Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden van Wema-Import-Holland, gevestigd te Liessel

Versie geldig vanaf 01-01-2014

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wema-Import-Holland . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Wema-Import-Holland . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Wema-Import-Holland  behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Wema-Import-Holland  erkend.

1.4 Wema-Import-Holland  garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop zal Wema-Import-Holland  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Wema-Import-Holland  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Wema-Import-Holland  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

4. Ruilen en of retourneren

4.1 Indien  een artikel wil retourneren of ruilen dan gaat dit alleen bij schriftelijke toestemming vooraf van Wema-Import-Holland   

4.2 Het recht op ruilen en retourneren, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten aangeboden door Wema-Import-Holland. Wema-Import-Holland behoudt zich het recht een bedrag van 30% van de aanschafwaarde te berekenen bij het retourneren van een artikel en voor geruilde artikelen de verzend plus eventuele handlingkosten.

4.3 Het ruilen en retourneren geldt niet voor:

  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken, ruiten/windschermen die gemonteerd zijn geweest alsook gedragen kleding en helmen.
  • Speciaal bestelde artikelen, elektronica, afgeprijsde, opruimingsartikelen en indien het artikel zich niet in een ongeopende originele verpakking bevindt.
  • Zadels waarmee is  gereden, proefrijden kan alleen bij ons op locatie in Deurne zie artikel 6.3

 

4.4 U dient zelf vooraf, dan wel in overleg met Wema-Import-Holland te controleren of het aangeboden artikel

Geschikt is voor Uw motorfiets, mocht dit achteraf niet zo blijken te zijn, kan het artikel niet retour gestuurd worden,

echter alleen bij hoge uitzondering, geruild worden met schriftelijke toestemming van Wema-Import-Holland. Hiervoor is Wema-Import-Holland gerechtigd handlings en verzendkosten aan u door te berekenen.

4.5 Het geretourneerde artikel dient rechtstreeks aan ons retour gestuurd te worden op uw kosten, binnen 7 dagen na akkoord. Op pakketpunten wordt door ons niks opgehaald

4.6 Dit recht geldt alleen voor particuliere kopers

    

 

 

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Wema-Import-Holland , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Wema-Import-Holland . Wema-Import-Holland  houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Wema-Import-Holland  respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.